Reactie artikel Dijk en Waard Centraal

Reactie CYAN Kringloop op publicatie artikel van 23 februari jl. in Dijk en Waard Centraal

CYAN moet per 1 juni weg?

Op 23 februari jl. verscheen in Dijk en Waard Centraal een artikel met de kop “CYAN moet per 1 juni weg”. Wat is hier de reden van? Graag geven wij een toelichting op de gang van zaken.

CYAN Kringloop vervult een belangrijke sociale functie en faciliteert dagbesteding- en integratieprojecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CYAN is een bijzondere kringloopwinkel, 100% van onze winst gaat naar goede doelen in en om Dijk en Waard.

CYAN Kringloop heeft op onze huidige locatie aan het Nijverheidsplein 2D, te Heerhugowaard, een tijdelijke vergunning en deze vergunning werd verleend met het oog op het vestigen aan een nieuwe locatie naast de gemeentewerf in Heerhugowaard aan de Beukenlaan. CYAN Kringloop zou daar na realisatie van het project heen verhuizen. Doordat er een interne doorgang naar de gemeentewerf zou komen is hier sprake van een uniek concept waardoor een geheel circulaire milieustraat zou worden gerealiseerd. Het idee was simpel: Goederen voor hergebruik en reparatie zouden door burgers worden afgegeven aan de kringloop waarna men zo intern door kon rijden om het echte afval verder te scheiden. De kringloop zou dus onderdeel van de milieustraat worden waardoor de (rest) afvalstromen aanzienlijk verminderd zouden worden.

Dit concept kon door diverse omstandigheden helaas niet doorgaan. Dit is een grote teleurstelling voor veel betrokkenen geweest. Omdat onze huidige vergunning tijdelijk was, moest een alternatief gevonden worden. Het vinden van een andere locatie is tot op heden nog niet gelukt. Op onze locatie blijven is volgens de gemeente niet mogelijk omdat het in strijd zou zijn met het huidige bestemmingsplan. De gemeente heeft ons zes maanden uitstel gegeven omdat we ondanks onze inspanningen geen nieuwe vestigingslocatie hebben gevonden. Door de huidige marktomstandigheden is er geen of nauwelijks aanbod.

Op zoek naar oplossingen hebben wij experts benaderd. Na een haalbaarheidsonderzoek was hun conclusie dat we op onze huidige locatie zouden kunnen blijven. Dit is gebruikelijk bij locaties van kringloopwinkels in vergelijkbare situaties. De omgevingsdienst van de gemeente is het niet eens met de conclusies van onze experts.

Moet CYAN per 1 juni weg? Zonder een vergunning zal dit inderdaad zo zijn. Wij zien op korte termijn geen alternatieve locatie. De aankondiging van handhaving met dwangsom na juni 2022 kunnen wij financieel niet dragen en dat betekent het einde van CYAN Kringloop – met grote gevolgen voor o.a. de goede doelen die wij ondersteunen, de zorg die wij bieden, onze medewerkers en vrijwilligers en natuurlijk onze klanten. Misschien niet als partijen (nogmaals) alle opties en mogelijkheden onderzoeken?

Hoewel 1 juni aanstaande momenteel de einddatum is, rekent CYAN Kringloop op een constructieve houding van de gemeente zodat we tijd krijgen om een passend alternatief te vinden. Natuurlijk hopen wij dat er een kans is dat wij kunnen blijven op Nijversheidsplein 2D. Wij volgen daarom de gebruikelijke wegen bij de gemeente Dijk en Waard, winnen extern juridisch advies in, raadplegen omgevingsdeskundigen en spreken ook met de politieke partijen binnen Dijk en Waard.

Dit alles leidt hopelijk tot een nieuw artikel met de kop “CYAN mag per 1 juni blijven op huidige locatie!” Dank voor uw steun voor het behoud van CYAN Kringloop op deze locatie.

Directie CYAN Kringloop BV
Stephan S. Barendse
 

24-02-2022